Vítejte na našem webu

Institut rovných příležitostí (dále jen IRP) svými aktivitami podporuje fungování moderní společnosti na principech demokracie, spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu a prosazování práv a zájmů sociálně znevýhodněných skupin občanů.

Veřejně prospěšné činnosti a služby této nestátní neziskové organizace jsou zaměřeny zejména na:

  • Ochranu lidských a občanských práv
  • vzdělávací a osvětové programy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, odbornou i laickou veřejnost a pro osoby se zdravotním postižením
  • organizace tematických seminářů, konferencí a informačních kampaní>
  • podpora vytváření rovných příležitostí na všech úrovních - včetně společenského a kulturního života a přístupného bezbariérového prostředí
  • zajišťování expertních a konzultačních činností v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb, turistického ruchu, vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením
  • organizace a provádění výzkumů při ověřování stavu integrace a kvality života osob ohrožených sociálním vyloučením a stavu diskriminace sociálně ohrožených skupin obyvatel
  • partnerství při realizaci projektů, které podporují realizaci cílů IRP